Klik hier voor gratis verzending!
 • Hoe werkt de Kruidvat Zwangerschapstest?

Hoe werkt de Kruidvat Zwangerschapstest?

Zwangerschap.png

Kruidvat Zwangerschapstest

De enkelvoudige hCG urinetest van Kruidvat is een snelle zwangerschapstest, die je zelf kunt toepassen. Hiermee wordt aanwezig humaan choriongonadotrofine (hCG), dat al vroeg tijdens de zwangerschap kan worden vastgesteld, ontdekt. Gebruik de zwangerschapstest alleen voor een in vitro zelftest en alleen voor uitwendig gebruik. Bij onduidelijkheid adviseren wij dat je jouw huisarts raadpleegt.
 

Zoek je een zwangerschapstest van een ander merk? Bekijk hier alle zwangerschapstesten.

Wat doet de Kruidvat Zwangerschapstest?

Het humaan choriongonadotrofine (hCG) is een hormoon, dat kort na de bevruchting door de zich ontwikkelende placenta wordt geproduceerd en samen met de urine wordt uitgescheiden. De zwangerschapstest bevat antistoffen, die speciaal op dit hormoon reageren. Als urine op de strip wordt aangebracht, wordt het urinemonster geactiveerd door het via capillaire buizen langs het membraan te laten trekken. Als het hCG van het monster het testgebied van het membraan bereikt, ontstaat een gekleurde lijn. Als deze lijn ontbreekt, dan is het testresultaat negatief. Als de test correct is uitgevoerd verschijnt ter controle een gekleurde lijn in het controlegebied.

Inhoud Kruidvat Zwangerschapstest verpakking

Een verpakking bevat een:
 
 • cassette.
 • pipet, om het urinemonster op te zuigen en op te vangen.
 • droogmiddel, om de test te bewaren. Het droogmiddel gebruik je niet bij de test zelf.
 • gebruiksaanwijzing.

Wat heb ik verder nodig? 
Naast de verpakking heb je het volgende nodig:
 
 • Een schoon en droog plastic of glazen flesje voor het opvangen van de urine.
 • Een timer (polshorloge of klok).
Voorzorgsmaatregelen 
Voordat je begint met de test moet je de volgende dingen weten: 
 
 1. De test is uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet inslikken.
 2. Na eenmalig gebruik dien je de test weg te gooien. De teststrip kan slechts één keer worden gebruikt.
 3. Je dient de test na de uiterste houdbaarheidsdatum niet meer te gebruiken.
 4. Gebruik de test niet indien de verpakking beschadigd is of niet goed is verzegeld.
 5. Bewaar de test buiten bereik van kinderen.

Hoe bewaar ik de Kruidvat Zwangerschapstest?

 
 1. Bewaren in de folieverpakking bij een temperatuur van 4ºC tot 30ºC tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum.
 2. Beschermen tegen direct zonlicht, vochtigheid of hitte.
 3. De verpakking pas kort voor de test openen.

Wanneer gebruik ik de Kruidvat Zwangerschapstest?

Iedere urine kan voor de zwangerschapstest worden gebruikt. De ochtendurine is echter optimaal, omdat deze de hoogste hCG-concentratie bevat.

De Kruidvat Zwangerschapstest gebruiken

 1. Scheur de folieverpakking open en haal de test eruit. Leg deze vervolgens op een plat oppervlak.
 2. Hou het proefpipet verticaal en druppel exact 4 druppels urine, uit het potje, op het monster (pijlmarkering).

Hoe lees ik het resultaat af?

Lees het resultaat na 5 minuten af. Doe dit niet meer na afloop van deze 5 minuten.

1. Negatief (niet zwanger) Indien er slechts een gekleurde lijn in het controlegebied verschijnt en geen lijn in het testgebied, betekent dit dat geen zwangerschap werd vastgesteld.

2. Positief (zwanger) Indien zowel in het controle- als in het testgebied een duidelijke gekleurde lijn verschijnt, betekent dit dat je zwanger bent. De kleurintensiteit van de testlijn kan op grond van de verschillende concentraties hCG-hormoon in de verschillende zwangerschapsstadia variëren.


3. Ongeldig Indien er geen gekleurde lijn verschijnt of indien slechts een gekleurde lijn in het testgebied verschijnt, maar niet in het controlegebied, dien je de test te herhalen met een nieuwe teststrip. Als de test ongeldig blijft, kun je je met het verpakkingsnummer tot de verkoper of winkel wenden, waar je het product hebt gekocht.

Tip: als de teststrip slechts licht verkleurt, wordt je aangeraden de test na 48 uur te herhalen.

Zwangerschapstest kopen >

Wat moet ik doen als ik het resultaat weet? 

Bij een positief resultaat (twee lijnen) 
Ga naar je arts. Hij moet jouw zwangerschap na verwerking van de klinische en laboratoriumresultaten bevestigen. De test kan onder bepaalde voorwaarden ook tot een onjuist resultaat leiden. De arts geeft je verdere informatie en adviseert je over jouw zwangerschap. Zie ook onder Voorbehouden.

Bij een negatief resultaat (een lijn)
Als je vermoedt dat je toch zwanger bent (bijvoorbeeld door het wegblijven van je menstruatie), herhaal de test dan na een paar dagen. Ga naar je arts als de test dan nog steeds negatief is. Zie ook onder Voorbehouden.

Voorbehouden
 1. Zoals bij iedere diagnostische methode dient een arts de zwangerschap na verwerking van de klinische en laboratoriumresultaten te bevestigen.
 2. Als een urinemonster te zeer verdund is (bijvoorbeeld lage specifieke dichtheid), kan de hCG-hormoonconcentratie onvoldoende zijn. Als je nog steeds een zwangerschap vermoedt, test dan na 48 uur een nieuw urinemonster.
 3. Een lage hCG-concentratie in een vroege fase van de zwangerschap kan tot een negatief resultaat leiden. In dit geval moet je na ten minste 48 uur een nieuw urinemonster testen.
 4. Verhoogde hCG-waarden kunnen ook door andere oorzaken dan een zwangerschap ontstaan. De aanwezigheid van hCG in de urine moet daarom niet voor diagnosedoeleinden worden gebruikt totdat deze andere oorzaken zijn uitgesloten.
 5. Een normale zwangerschap kan niet door slechts de hCG-concentratie van een ectopische zwangerschap worden onderscheiden. Een spontane miskraam kan derhalve tot een verkeerde interpretatie van de resultaten leiden.
 6. Op hCG gebaseerde onvruchtbaarheidsbehandelingen kunnen tot onjuiste resultaten leiden. Wend je dan tot jouw arts.
   

Te verwachten resultaten

Negatieve resultaten worden bij gezonde, niet-zwangere vrouwen en bij gezonde mannen verwacht. Hoewel de hCG-concentratie in de vroege fase van de zwangerschap varieert, kan de zwangerschap met de enkelvoudige hCG-urineteststrip een dag na het wegblijven van de menstruatie worden vastgesteld.

Kruidvat zwangerschapstest bestellen

 

Vragen & antwoorden


1. De controlestrips van 2 tests vertonen een zeer groot verschil. Is dit reden tot ongerustheid? 
Nee. Kleurvariaties van de controlestrips hebben geen invloed op het testresultaat. 

2. Kan het testresultaat ook na afloop van de testperiode van 5 minuten worden afgelezen? 
Nee. Testresultaten moeten na exact 5 minuten worden afgelezen. Hoewel een positief testresultaat gedurende meerdere dagen ongewijzigd blijft, kan een negatief resultaat binnen enkele minuten na het einde van de testperiode veranderen in een positief resultaat, wat tot een verkeerd aflezen kan leiden. Daarom kun je de test het beste meteen weggooien nadat je het resultaat na 5 minuten hebt afgelezen. 

3. Tijdens de testperiode verschijnen in het resultaatgebied een roze achtergrondkleur en verticale strip. Is dit reden tot ongerustheid? 
Nee. Ieder urinemonster varieert in haar chemische samenstelling. Dit geldt ook voor de luchtvochtigheid in de testkamer (ruimte). Deze fysische oorzaken kunnen tot een verticale strip en/of rozerode of roze achtergrondkleur leiden. Het testresultaat wordt daardoor niet beïnvloed. Zolang de controlestrip na 5 minuten verschijnt, werd de test correct uitgevoerd.

Lees de gebruiksaanwijzing en 'Vragen & Antwoorden' aandachtig door voordat je de test gebruikt.