Klik hier voor gratis verzending!
  • Actievoorwaarden ´Scan & Sweep´

Actievoorwaarden ´Scan & Sweep´

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV –waarvan Kruidvat onderdeel uitmaakt- . gevestigd te Antwerpen , aan het adres Meir 21, te Antwerpen (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.be.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze actie loopt van maandag 2 oktober tot en met zondag 15 oktober.

2. De Actie
Beantwoord een schiftingsvraag. Scan vervolgens Jouw geactiveerde kaart in de periode van maandag 2 oktober tot en met zondag 15 oktober in de winkel en maak ieder bezoek kans op het winnen van mooie prijzen. De winnaars worden automatisch (na het scannen van de Jouw extra voordeelkaart) geïnformeerd of hij of zij een prijs hebben gewonnen. Binnen 24 uur zal de winnaar een email ontvangen met daarin de prijs die hij of zij gewonnen heeft en wat hij of zij moet doen om de prijs te innen.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.
3.7 Deelname is alleen mogelijk wanneer je beschikt over een geactiveerde Jouw extra voordeelkaart van Kruidvat.

4. De prijzen
4.1 Er zijn meer dan 2000 verschillende prijzen te winnen met deze actie:
15x Toverland tickets 
20x GRATIS canvas 
50 x GRATIS foto's 
100x 100 GRATIS spaarpunten
100x 50 GRATIS spaarpunten
400x 20 GRATIS spaarpunten
1800x John Frieda shampoo
200x NIVEA deodorant
300x GRATIS online verzending

5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Vóór de actieperiode worden uit alle deelnemers de winnaars van de prijzen op onpartijdige wijze getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De prijs kan niet ingewisseld worden tegen contanten of voor andere reizen.
5.4 Gebruik van de door Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

6. Publiciteit
6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat t.a.v. de afdeling CRM, Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, Nederland of per email: Jouwextravoordeelkaart@kruidvat.be.

Spaar nog meer punten!

Heb je nog niet genoeg punten? Shop dan HIER snel verder online en ontvang bij iedere euro die je besteedt een extra punt.