product

Glade By Brise Sense & Spray Sea Minerals & Magnolia Houder

18ml
6
.
49

Glade By Brise Sense & Spray Sea Minerals & Magnolia Houder

18ml

6
.
49
Op voorraad Bestel gemakkelijk online

Tot aan je deur bezorgd met PostNL of haal gratis op in jouw Kruidvat winkel.

Vanwege drukte kan de levertijd langer zijn dan je van ons gewend bent.

GRATIS verzending op ALLES met jouw kaart!

Spaar automatisch punten met jouw extra voordeelkaart!

Productinformatie

Productinformatie

De Glade By Brise Sense & Spray Sea Minerals & Magnolia Houder verspreidt levendige geuren van de zee en citrus die samenkomen met golven van verjongende aromatische bloemen.

Eigenschappen van de Glade By Brise Sense & Spray Sea Minerals & Magnolia Houder:
• Houder inclusief 2 AA batterijen en Sea Minerals & Magnolia navulling
• Sense & Spray werkt op basis van een bewegingssensor
• Een frisse geur wanneer je dat nodig hebt
• Geur verrijkt met essentiële oliën

De Sense & Spray spuit automatisch wanneer de sensor een beweging waaneemt. Na het spuiten schakelt de sensor zich automatisch uit en spuit het apparaat 20 minuten lang niet. Na de vergrendeling van 20 minuten gaat het apparaat weer in actieve modus en is het klaar om beweging waar te nemen. Wil je zelf het heerlijke parfum verspreiden? Druk dan wanneer je maar wilt op de boostknop op de voorkant van het apparaat.

Plaats het gemonteerde apparaat op een vlak oppervlak of hang het aan de muur.

EAN code: 5000204075359

GHS signaalwoord
Gevaar

UN code
1950

P-zinnen
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P210: Verwijderd houden van warmte/ vonken/ pen vuur/ hete oppervlakken. Niet roken
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P280: Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbscherming dragen
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/ 122 F
P501: Inhoud/ verpakking afvoeren naar ...

H2.2-zinnen
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol
H229: Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Lees meer

Lees minder