Symptomen van het coronavirus bij kinderen en baby’s

Header_Symptomen van het coronavirus bij kinderen en baby’s

Het vervelende aan het coronavirus is dat het vaak gepaard gaat met dezelfde symptomen als een verkoudheid. Dit maakt het herkennen van het virus erg lastig. Het uitsluiten dat je kind of baby het coronavirus heeft, is daarom vaak alleen mogelijk door het afnemen van een test. De symptomen van het virus bij kinderen lijken op die van volwassenen. Ze lijken vaak alleen minder erg te zijn; zo is koorts als gevolg van het coronavirus bij kinderen meestal niet hoger dan 39˚C.

Symptomen van het coronavirus bij kinderen

De symptomen van het coronavirus bij kinderen en baby’s lopen erg uiteen. Je kind kan last krijgen van de volgende symptomen:
• Hoesten
• Keelpijn
• Koorts
• Kortademig
• Niezen

De gevolgen kunnen een piepende ademhaling zijn, of een longontsteking. In tegenstelling tot bij volwassenen komt dit bij kinderen echter bijna niet voor. Enkele klachten die minder vaak voorkomen dan de bovenstaande zijn braken en diarree. Toch kunnen ook dit symptomen van het coronavirus zijn.

Lopen kinderen gevaar?

Uit onderzoek is gebleken dat maar een klein percentage van de kinderen die coronaklachten kreeg ernstig ziek werd. Bij minder dan 1% was de situatie ernstig. Kinderen hebben vaak weinig tot geen klachten in vergelijking met volwassenen. De symptomen die kinderen vertoonden die wel ernstig ziek werden, waren voornamelijk een laag zuurstofgehalte, waardoor ze last kregen van kortademigheid. Hierbij speelden onderliggende aandoeningen vaak ook een rol.

Wereldwijd is er maar een klein aantal kinderen overleden aan het coronavirus. Het percentage kinderen dat het coronavirus oploopt verschilt per land; het ligt in ieder geval een stuk lager dan bij volwassenen. Kinderen lijken minder vatbaar te zijn voor het virus.

Sfeerbeeld_round_Symptomen van het coronavirus bij kinderen en baby’s

Waarom lopen kinderen minder gevaar?

Doordat het coronavirus nog vrij nieuw is, zijn er nog niet zo veel onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Hierdoor kan er nog niet precies worden vastgesteld waarom kinderen minder gevaar lopen. Er zijn verschillende theorieën over het coronavirus en hoe kinderen hier op reageren. Een aantal verklaringen die worden genoemd voor de betere resistentie van kinderen zijn:

• Kinderen hebben regelmatig last van virusinfecties, waardoor zij over genoeg antistoffen beschikken.
• De lichaamscellen van kinderen bevatten minder eiwitten; hierdoor kan het virus niet makkelijk binnendringen.
• De lichaamscellen van kinderen zijn jong, en herstellen sneller.

De risico’s voor baby’s

Ernstige complicaties bij pasgeboren baby’s zijn nog niet voorgekomen. Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd, waaruit bleek dat wanneer de moeder tijdens de zwangerschap besmet is, de baby wel gezondheidsproblemen kan krijgen na de geboorte. Of dit daadwerkelijk het gevolg is van het virus is onduidelijk. Net als bij kinderen zijn de symptomen erg mild bij baby’s. Wanneer je het virus na de geboorte doorgeeft aan jouw baby, is de kans groot dat hij of zij zich snel herstelt.

Wanneer moet je je kind laten testen?

Afhankelijk van de leeftijd is het vaak niet nodig om een kind te laten testen op het coronavirus. Baby’s en kinderen van 0 tot 12 jaar hoeven zich niet te laten testen tenzij:

• De huisarts adviseert om een coronatest af te nemen.
• Het kind coronasymptomen heeft, en een huisgenoot positief is getest op het virus.
• Het kind coronasymptomen heeft en nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest op het virus.

Wanneer moet je je kind of baby thuis houden?

Een baby of kind heeft vaak elk jaar wel last van een verkoudheid met symptomen zoals een loopneus, niezen en keelpijn. Daarom is het nu zo lastig om in te schatten of een kind een simpele verkoudheid heeft, of het coronavirus. Wanneer je kind alleen de genoemde symptomen heeft kan hij of zij gewoon naar de school of opvang. Bij koorts en/of benauwdheid moet je kind wel thuis blijven. Als een van de eerder genoemde situaties zich voor heeft gedaan, en je kind moet getest worden op het coronavirus, dan is het verstandig ook tijdelijk met het gezin in quarantaine te gaan.

Bekijk uit de categorie Baby & Kind ook:

Reageer